Studio Legen

m

Galerija

Orodjarna Imenšek - produktno-prodajni video

Za Orodjarno Imenšek smo napravili video predstavitev podjetja za slovenski in nemški trg. Zanje smo napravili idejno zasnovo in pripravili scenosled, po katerem smo iz zraka smo posneli poslovno stavbo in posnetke po hali, snamanje v prostoru pa je potekalo z dinamično kamero. V postprodukciji smo dodali še video grafiko in glasbeno podlago ter napravili korekcije slike.